Zajęcia logopedyczne

Dla uczniów szkół podstawowych (klas 1-6), gimnazjalnych, liceów i techników.

W zależności od potrzeb zajęcia mogą dotyczyć:

 • opinii logopedycznej,
 • terapii w zakresie zaburzenia,
 • Niewerbalnego Testu Inteligencji (SON R)

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym, od poniedziałku do piątku w godzinach dopasowanych do możliwości czasowych rodziców i ucznia.

Opinia logopedyczna

Czas trwania: 45 min (1 zajęcia)
Liczba godzin zajęć: od 1-5 (w zależności od problemu)

Co zyskają uczniowie i ich rodzice?

 • Opinia logopedyczna (ustalenie problemu) na podstawie wywiadu, obserwacji oraz odpowiedniego narzędzia badawczego.
 • Skierowanie do odpowiednich specjalistów (jeśli zajdzie taka potrzeba).
 • Analiza i interpretacja dokumentacji, np. orzeczeń i opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji medycznej.
 • Zbudowanie pozytywnego obrazu samego siebie (uczeń, rodzic).
 • Sformułowanie działań niezbędnych do rozwiązania problemu, udzielenie dokładnej instrukcji o wdrażaniu tych działań.

Terapia w zakresie zaburzenia

Czas trwania: 69 min (1 zajęcia)
Liczba godzin zajęć: 1 raz w tygodniu 60 minut

Co zyskają uczniowie?

 • Poprawę percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Usprawnienie techniki czytania.
 • Lepsze rozumienie samodzielnie czytanych tekstów.
 • Poprawę jakości procesu uczenia się.
 • Większą poprawność ortograficzną.
 • Lepszą sprawność percepcyjno-motoryczną, poprawę grafiki pisma.
 • Poczucie sukcesu i wiarę we własne możliwości.

Co zyskają rodzice?

 • Lepsze efekty nauki swoich dzieci.
 • Poprawę samodzielności.
 • Profesjonalna pomoc w atrakcyjnej cenie.

Niewerbalny Test Inteligencji (SON R)

Czas trwania: 45 min (1 zajęcia)
Liczba godzin zajęć: 1 raz

 • jest to tak zwany test SON R, który składa się z sześciu testów mających na celu rozpoznanie u dziecka predyspozycji do nauki mówienia i pisania,
 • pozwala na diagnozę preferencji dziecka oraz umożliwia obliczenie wieku rozwojowego i ilorazu inteligencji,
 • tym testem diagnozujemy zarówno zdrowe oraz zaburzone dzieci,
 • jest to test niewerbalny (manualny).


Znajdziesz również

Facebook

Instagram


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2021 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne