W programie:

– odkrywanie układu słonecznego,
– odwzorujemy poszczególne planety,
– poszukamy życia w kosmosie,
– spróbujemy zasiedlić jedną z planet,
– ćwiczenie kompetencji szkolnych: Pamięć: mnemotechniki, co wspomaga pamięć.


Znajdziesz również

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2018 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość.
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne