W programie:

– teatr starożytny,
– kto jest kim w teatrze,
– ćwiczenie dykcji,
– własna sztuka,
– ćwiczenie kompetencji szkolnych: Czytanie: metody czytania szczegółowego, analiza tekstów kultury.


Znajdziesz również

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2018 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość.
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne