Liczby mówią same za siebie!

Od 7 lat wspieramy dzieci i młodzież w rozwoju oraz przygotujemy na wyzwania jutra

PONAD

2,125

osób, którym pomogliśmy
osiągnąć cel

PONAD

22,150

godzin przeprowadzonych
korepetycji, kursów i zajęć dla dzieci

PONAD

8

lat
doświadczenia

Poznaj nas!

Pełni charyzmy, zaangażowania i... gotowi do pracy!

piotr-litwicki

Piotr Litwicki

Kierownik dydaktyczny,
nauczyciel geografii

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w geografii regionalnej i turystyce. Temat swojej pracy dyplomowej poświęcił problemom roli parków miejskich w krajobrazie Kalisza. Umiejętności pedagogiczne zdobywał pod okiem kaliskich i wrocławskich specjalistów doskonalenia zdolności poznawczych młodzieży szkolnej.

Odpowiada za jakość nauczania i organizację pracy szkoły. Prowadzi także zajęcia z technik uczenia.

paulina-litwicka-500

Dr Paulina Litwicka-Tomczyk

Kierownik metodyczny,
nauczycielka języka polskiego, trener umiejętności

Doktor Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu historii literatury (specjalność – literatura współczesna). Absolwentka licencjackich studiów filologicznych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu oraz magisterskich studiów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od dziewięciu lat prowadzi zajęcia dokształcające dla uczniów wszystkich grup wiekowych i poziomów nauczania. Twórczyni autorskiego projektu „Wszystko jest poezją” wykorzystywanego podczas zajęć z młodzieżą szkolną.

Odpowiada za rozwój technik pracy z uczniem oraz metodykę pracy nauczycieli.

Adam Litwicki

Adam Litwicki

Nauczyciel matematyki,
koordynator ds. finansowych

Ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalizacji matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach.

Od ośmiu lat z powodzeniem przygotowuje do egzaminów uczniów na każdym poziomie nauczania.

Prowadzi specjalistyczne zajęcia dla studentów z algebry i analizy matematycznej.

Przygotowuje również młodzież do olimpiad matematycznych. Ze spokojem tłumaczy obowiązkowy materiał nauczania tym, dla których matematyka nie jest królową nauk.

urszula-gonera-640

Urszula Litwicka

Trener zajęć dla dzieci,
nauczycielka języka polskiego

Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu (specjalizacja pedagogiczna oraz komunikacja medialna). Jest również absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filologicznym o specjalności teatrologicznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Aktorka amatorskiego Teatru 24 oraz uczestniczka wielu imprez kulturalnych organizowanych przez MOK w Kaliszu. Reżyserka spektakli teatralnych dla najmłodszych – laureatka nagród w ramach Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków. Twórczyni autorskich programów rozwoju intelektualnego i interpersonalnego dzieci i młodzieży.

dorota-litwicka-640

Dorota Litwicka

Nauczycielka
biologii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Biologicznych.

Jej pasją jest mikrobiologia, co udowodniła pisząc pracę licencjacką i magisterską w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii.

Swoje zainteresowania biologiczne rozwijała w Studenckim Kole Naukowym Chiropterologów i Teriologów.

Odnosiła również sukcesy na olimpiadach biologicznych.

blank-640

Michał Żukowski

Nauczyciel biologii
oraz języka angielskiego

Ukończył studia magisterskie Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Biologicznych, specjalizacja antropologiczna. Jest także absolwentem studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od wielu lat z pasją przekazuje swoją wiedzę uczniom szkół średnich i gimnazjów. Z zaangażowaniem prowadzi w Brait kursy przygotowujące do matury.

Wykorzystuje do tego liczne pomoce naukowe, ponieważ jest świadomy, że skuteczna nauka wymaga uruchomienia wielu naszych zmysłów.

blank-640

Joanna Andrysiak

Nauczycielka języka
niemieckiego

Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz magisterskie studia na Wydziale Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa.

Niektórzy twierdzą, że język niemiecki jest twardy, surowy i skomplikowany. Zajęcia Pani Joanny pokazują, że to tylko niesłuszna opinia.

W sposób bardzo zrozumiały i z ogromną cierpliwością tłumaczy ona tajemnice gramatyki i skomplikowane reguły wymowy.

kwadrat-750-px-k

Krzysztof Rynkiewicz

Trener, tutor, konsultant,
brand manager

Ekspert technik pracy umysłowej oraz rozwoju myślenia twórczego.

Certyfikowany tutor, trener programu edukacyjnego Odyseja Umysłu oraz moderator procesu Design Thinking.

Twórca grywalizowanych programów zajęć dla dzieci i młodzieży, między innymi Innova Kids oraz Półkolonii fabularnych.

Brand manager marki Brait.


Znajdziesz również

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2018 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość.
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne