Liczby mówią same za siebie!

Od 7 lat wspieramy dzieci i młodzież w rozwoju oraz przygotujemy na wyzwania jutra

PONAD

3,525

osób, którym pomogliśmy
osiągnąć cel

PONAD

32,150

godzin przeprowadzonych
korepetycji, kursów i zajęć dla dzieci

PONAD

9

lat
doświadczenia

Poznaj nas!

Pełni charyzmy, zaangażowania i... gotowi do pracy!

piotr-litwicki

Piotr Litwicki

Kierownik dydaktyczny,
nauczyciel geografii

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w geografii regionalnej i turystyce. Temat swojej pracy dyplomowej poświęcił problemom roli parków miejskich w krajobrazie Kalisza. Umiejętności pedagogiczne zdobywał pod okiem kaliskich i wrocławskich specjalistów doskonalenia zdolności poznawczych młodzieży szkolnej.

Odpowiada za jakość nauczania i organizację pracy szkoły. Prowadzi także zajęcia z technik uczenia.

paulina-litwicka-500

Dr Paulina Litwicka-Tomczyk

Kierownik metodyczny,
nauczycielka języka polskiego, trener umiejętności

Doktor Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu historii literatury (specjalność – literatura współczesna). Absolwentka licencjackich studiów filologicznych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu oraz magisterskich studiów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od dziewięciu lat prowadzi zajęcia dokształcające dla uczniów wszystkich grup wiekowych i poziomów nauczania. Twórczyni autorskiego projektu „Wszystko jest poezją” wykorzystywanego podczas zajęć z młodzieżą szkolną.

Odpowiada za rozwój technik pracy z uczniem oraz metodykę pracy nauczycieli.

Adam Litwicki

Adam Litwicki

Nauczyciel matematyki,
koordynator ds. finansowych

Ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalizacji matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach.

Od ośmiu lat z powodzeniem przygotowuje do egzaminów uczniów na każdym poziomie nauczania.

Prowadzi specjalistyczne zajęcia dla studentów z algebry i analizy matematycznej.

Przygotowuje również młodzież do olimpiad matematycznych. Ze spokojem tłumaczy obowiązkowy materiał nauczania tym, dla których matematyka nie jest królową nauk.

urszula-gonera-640

Urszula Litwicka

Trener zajęć dla dzieci,
nauczycielka języka polskiego

Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Kaliszu (specjalizacja pedagogiczna oraz komunikacja medialna). Jest również absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filologicznym o specjalności teatrologicznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Aktorka amatorskiego Teatru 24 oraz uczestniczka wielu imprez kulturalnych organizowanych przez MOK w Kaliszu. Reżyserka spektakli teatralnych dla najmłodszych – laureatka nagród w ramach Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków. Twórczyni autorskich programów rozwoju intelektualnego i interpersonalnego dzieci i młodzieży.

dorota-litwicka-640

Dorota Litwicka

Nauczycielka
biologii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Biologicznych.

Jej pasją jest mikrobiologia, co udowodniła pisząc pracę licencjacką i magisterską w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii.

Swoje zainteresowania biologiczne rozwijała w Studenckim Kole Naukowym Chiropterologów i Teriologów.

Odnosiła również sukcesy na olimpiadach biologicznych.

blank-640

Michał Żukowski

Nauczyciel biologii
oraz języka angielskiego

Ukończył studia magisterskie Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Biologicznych, specjalizacja antropologiczna. Jest także absolwentem studiów licencjackich filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od wielu lat z pasją przekazuje swoją wiedzę uczniom szkół średnich i gimnazjów. Z zaangażowaniem prowadzi w Brait kursy przygotowujące do matury.

Wykorzystuje do tego liczne pomoce naukowe, ponieważ jest świadomy, że skuteczna nauka wymaga uruchomienia wielu naszych zmysłów.

blank-640

Joanna Andrysiak

Nauczycielka języka
niemieckiego

Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz magisterskie studia na Wydziale Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa.

Niektórzy twierdzą, że język niemiecki jest twardy, surowy i skomplikowany. Zajęcia Pani Joanny pokazują, że to tylko niesłuszna opinia.

W sposób bardzo zrozumiały i z ogromną cierpliwością tłumaczy ona tajemnice gramatyki i skomplikowane reguły wymowy.


Znajdziesz również

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2018 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość.
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne