W programie:

– poznamy rytuał kula,
– zrobimy plemienne ozdoby,
– spróbujemy odnaleźć historię wybranych przedmiotów,
– zbadamy przełomowe momenty cywilizacyjne,
– jak będzie wyglądało życie w przyszłości
– ćwiczenie kompetencji szkolnych: Autoprezentacja: metody koncentracji, praca nad mową ciała.


Znajdziesz również

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2018 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość.
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne