Innova KIDS

Zajęcia rozwijające kreatywność i wynalazczość dzieci. Angażujące wyzwania, porywające zadania, inspirujące tematy, a wszystko to w atmosferze twórczego zaangażowania, pracy projektowej i najlepszej zabawy.

logo1

Już wkrótce terminy zajęć.
Możesz również zapisać dziecko na DARMOWE zajęcia 0

JAKIE umiejętności rozwijają dzieciaki? Kreatywność i wynalazczość!

Zobacz tematy zajęć oraz ćwiczone w ich trakcie umiejętności

innovakids-300-6

Zajęcia 1

Temat:

parki
rozrywki

Umiejętność:

wczucie się

Zrozumienie, empatia, wejście w czyjąś skórę, postawienie się na czyimś miejscu, poznanie czegoś od środka, inteligentna obserwacja

innovakids-300-7

Zajęcia 2

Temat:

drony i statki powietrzne

Umiejętność:

potrzeby ludzi

Odnajdywanie problemów, odszukiwanie potrzeb i przyczyn, drążenie tematu, oświetlanie rzeczy z wielu stron, dopytywanie co, kto, dlaczego, jak, gdzie i kiedy

innovakids-300-8

Zajęcia 3

Temat:

zabawki
dla dzieci

Umiejętność:

tworzenie pomysłów

Wypracowywanie rozwiązań, poszukiwanie nowych możliwości, zastanawianie się nad wieloma opcjami

innovakids-300-9

Zajęcia 4

Temat:

komputery i telewizory

Umiejętność:

wcielanie pomysłów w życie

Budowanie prototypów, tworzenie pierwszych wersji rozwiązań w najprostszej formie, obrazowanie pomysłów

innovakids-300-10

Zajęcia 5

Temat:

telewizja
i kino

Umiejętność:

testowanie

Sprawdzenie na sobie i innych, czy wcielony pomysł działa, czy się sprawdza, czy spełnia wymagania i oczekiwania ludzi, ew. czego mu brakuje, co możemy dodać, poprawić

innovakids-300-11

Zajęcia 6

Temat:

gala
wynalazców

Umiejętność:

odwaga

Dzieci zaprezentują efekt swojej pracy - wynalazek z elementami innowacji. Przedstawią portfolio wykonanych w czasie zajęć projektów oraz odpowiedzą o pracy nad pomysłem

Zobacz przykłady realnych PROJEKTÓW, z którymi zmierzą się dzieci

Rozwijające i inspirujące zadania, które czekają na dzieci

Co W P R A K T Y C E zajęcia dadzą dziecku?

Czyli 18 korzyści, które odniesie dziecko z zajęć Innova Kids

Wyzwolą twórczy potencjał

Zachęcą do własnej twórczości

Nauczą kilku technik rozwiązywania problemów

Pokażą siłę pytań co, kto, jak, ile, kiedy, dlaczego

Pozwolą łatwiej mierzyć się z przeszkodami i wyzwaniami

Rozbudzą wyobraźnię

Sprawią, że będzie bardziej ufało swojemu myśleniu

Nauczą kilku umiejętności badacza i zbieracza danych

Ułatwią znajdowanie nieszablonowych rozwiązań

Nakierują na aktywne szukanie rozwiązań w życiu codziennym

Rozwiną umiejętność kojarzenia i łączenia faktów

Przećwiczą ukierunkowaną obserwację

Pozwolą łatwiej znajdować rozwiązania

Nauczą zadawać głębokie pytania

Pokażą rolę i siłę obserwacji w tworzeniu rozwiązań

Pozwolą nabrać zdrowego podejścia do niepowodzeń

Nauczą wyciągać konstruktywne wnioski z prób i błędów

Sprawią, ze będą dumne z efektów swojej pracy

Dziennik kreatora i portfolio wynalazcy

Bardzo zależy nam na zaangażowaniu dzieci i praktycznych efektach naszej pracy,
dlatego w trakcie zajęć dzieci prowadzą dziennik, a wszystkie wykonane prace włączają do teczki projektów

Dziennik KREATORA – 15 świetnych pomysłów
z cz. 1, 2 i 3 zajęć
Zapiski, pierwsze pomysły, spostrzeżenia, obserwacje, inspiracje, wnioski, ćwiczenia
To wszystko, co doprowadziło do powstania wynalazku.

Portfolio WYNALAZCY – 5 przełomowych projektów
z cz. 4 i 5 zajęć
Szkice, rysunki i plany pięciu projektów wynalazków, nad którymi pracowaliśmy i które rozwijaliśmy w czasie zajęć, w tym jednego zwycięskiego.

Kreatywne zajęcia dla dzieci w Kaliszu

Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy kilka najczęściej pojawiających się pytań.
Jeśli Pani pytania nie ma na liście, prosimy o kontakt - z przyjemnością na nie odpowiemy!

Pracujemy w małych grupach. W zajęciach uczestniczy maksymalnie dwanaście osób, których wspiera dwoje nauczycieli-animatorów.
Dwie główne umiejętności, które ćwiczymy na zajęciach, to kreatywność i wynalazczość.
To praktycznie umiejętności przydatne w szkole, w domu i życiu dorosłym.
Pojedyncze zajęcia trwają 2,5 godziny. Po godzinie mamy krótką przerwę na regenerację sił, wodę lub soczek oraz małą przekąskę.
Zajęcia nie przepadną.
Będzie mogła je Pani wykorzystać w kolejnym sezonie z tą jednak różnicą, że nie będzie miała pierwszeństwa w rezerwacji terminów.
A więc - bez obaw, na pewno znajdziemy najlepsze dla Pani rozwiązanie.
To znaczy, że praktycznie doskonalimy umiejętności dzieci, w naszym przypadku kreatywność i wynalazczość. Jak to robimy? Poprzez miedzy innymi ćwiczenia, zadania, pracę grupową, pracę w parach, demonstrację. Dzięki temu dziecko ma rzeczywiście okazję przećwiczyć daną umiejętność, a nie tylko się o niej dowiedzieć.
Tak, sugerujemy skorzystanie z zajęć 0.
Organizujemy je dwa razy w roku. Proszę do nas napisać w tej sprawie - formularz kontaktowy znajdzie Pani u dołu strony.


Znajdziesz również

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2021 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne