Przygotowujemy do kursu ósmoklasisty z trzech przedmiotów

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z trzech niżej wskazanych przedmiotów

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Wg Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgodnie z rozporządzeniem MEN egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w szkołach podstawowych od kwietnia 2019 roku.

Uczeń kończący ten etap edukacji przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych
– języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni - pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego (120 minut), drugiego dnia – egzamin z matematyki (100 minut), trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut).

Nad czym w szczególności pracujemy podczas wszystkich kursów
przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty?

Trzy główne obszary wiedzy, kompetencji i umiejętności rozwijanych w czasie kursu

Utrwalamy wiedzę i umiejętności objęte egzaminem w czasie wspólnie wykonywanych zadań i ćwiczeń pod klucz rozwiązań

Pracujemy mądrze! Stosujemy techniki pamięciowe, planujemy powtórki, wyrabiamy nawyki, kontrolujemy postępy

Intensywnie przerabiamy najważniejsze zagadnienia na arkuszach i zadaniach CKE, omawiamy błędy, komentujemy rozwiązania

Język polski

Czego uczą się oraz co rozwijają ósmoklasiści
podczas kursu z języka polskiego

Będą ćwiczyć zadania z luką oraz te wymagające stworzenia krótkiego tekstu, zdobędą umiejętność tworzenia różnych form użytkowych.

Będą pisać
wypracowania, zwracając uwagę na dobrą argumentację, wnioskowanie i formułowaniem opinii.

Powtórzą treść i problematykę lektur obowiązkowych, jak również doszkolą swoje zdolności literackie, kulturowe, językowe.

Matematyka

Czego uczą się oraz co rozwijają ósmoklasiści
podczas kursu z matematyki

Wyćwiczą zadania zamknięte,
m.in. zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Będą szkolili swoje umiejętności rozwiązywania zadań otwartych z zastosowaniem poznanych wzorów, podejść, metod.

Wyćwiczą – zgodnie z podstawą programową oraz założeniami egzaminu wg MEN – sprawność rachunkową i sposób zapisu argumentacji.

Język angielski, język nowożytny

Czego uczą się oraz co rozwijają ósmoklasiści
podczas kursu z języka angielskiego

Zdobędą umiejętność rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych, znajomość funkcji i środków językowych oraz będą ćwiczyć rozumienie tekstów pisanych.

Będą tworzyć
dłuższe wypowiedzi pisemne, które
sprawdzą zdolność porozumiewania się z obcokrajowcem w sytuacjach codziennych.

Wielokrotnie przećwiczą rozumienie wypowiedzi pisemnej i ustnej, reagowanie na
sytuacje i przetwarzanie zasłyszanych komunikatów.

Podczas kursu ósmoklasisty między innymi

Całościowe przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej z kontrolą postępów
i wsparciem umiejętności uczenia się

Nauczyciel powtórzy materiał ze szkoły podstawowej objęty egzaminem

Poznasz wymagania egzaminacyjne oraz kryteria oceniania prac

Dowiesz się, co dokładnie musisz wiedzieć i co umieć - wiedza, umiejętności

Nauczyciel przeprowadzi
i oceni jeden egzamin
próbny

Nauczyciel wyjaśni
i powtórzy trudniejsze partie materiału

Nauczyciel dokładne i jasno wytłumaczy Ci materiał w zrozumiały i przystępny sposób

Nauczyciel oceni Twój poziom znajomości przedmiotu, zaleci dodatkowe ćwiczenia

Rozwiążesz wiele zadań testowych, arkuszy oraz wykonasz ćwiczenia utrwalające

Nauczyciel na bieżąco będzie kontrolował Twoje postępy oraz mobilizował do pracy

Najczęściej zadawane pytania dot. egzaminu ósmoklasisty

Zebraliśmy kilka najczęściej pojawiających się pytań.
Jeśli Twojego pytania nie ma na liście, napisz do nas - z przyjemnością na nie odpowiemy!

Kursy prowadzimy od godz. 15.30 do 20.00 w odstępach co 1,5 godziny - 15.30-17.00, 17.00-18.30, 18.30-20.00 od poniedziałku do piątku.
Z języka polskiego i matematyki oraz z języka angielskiego (język nowożytny).
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty prowadzimy w małych kameralnych grupach do pięciu osób.
Oczywiście, że tak.

Dla uczniów korzystających z dwóch lub trzech kursów przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty. Zapytaj o nie kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.
Jeśli w trakcie kursu okaże się, że Twoje zaległości są zbyt duże, abyś mógł kontynuować zajęcia, zaproponujemy Ci kilka rozwiązań.

Pierwsze – przeniesienie do innej grupy kursowej (jeśli taka będzie istniała), druga – korepetycje indywidualne, trzecia – korepetycje grupowe (włączenie do prowadzonej już grupy).

W każdej sytuacji nie tracisz wpłaconych środków, zmienia się jedynie cel ich przeznaczenia.

Opcją ostatnią jest dokupienie dodatkowych zajęć korepetycji, które pozwolą Ci na bieżąco uzupełniać braki oraz bez szkody kontynuować zajęcia kursowe.
W czasie roku szkolnego otwieramy kilka grup. Możesz poczekać na dogodny termin lub skorzystać z korepetycji indywidualnych.

Jest jeszcze jedna opcja – zebranie przez Ciebie grupy kursowej.
Jeśli zbierzesz dodatkowe cztery osoby (grupa musi liczyć minimalnie pięć osób), otworzymy ją dla Ciebie (i Twojej paczki) w dogodnym terminie.
Kurs z każdego przedmiotu odbywa się od października 2018 roku do kwietnia 2019 roku.
Kurs przygotowujący do każdego z trzech przedmiotów obejmuje 24 spotkania po 60 minut każde.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w terminie dogodnym dla całej grupy.

Zobacz cennik kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty
i wybierz najlepszą dla siebie opcję

Chcesz przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z dwóch lub ze wszystkich trzech przedmiotów?
Zadzwoń lub napisz do nas i zapytaj o atrakcyjne rabaty

Płatność w 7. ratach

129 zł miesiąc zajęć
 • Jeden przedmiot kursowy
  j. polski, matematyka, język angielski
 • Kurs w małych grupach do 5 osób
 • Łącznie w kursie 24 spotkania
  po 60 min każde
 • Stała kontrola postępów
 • Łączy koszt kursu to 903 zł
 • -
ZAMÓW

Płatność jednorazowa

839 zł za cały kurs
 • Jeden przedmiot kursowy
  j. polski, matematyka, język angielski
 • Kurs w małych grupach do 5 osób
 • Łącznie w kursie 24 spotkania
  po 60 min każde
 • Stała kontrola postępów
 • Łączy koszt kursu to 839 zł
 • Płacąc jednorazowo oszczędzasz 64 zł
ZAMÓW

Skontaktuj się z nami

Jesteś zdecydowany?
Napisz do nas i zarezerwuj miejsce na kursie

4895,4806,4873,4881,4869,4877,4880,4806,4830,4806,4879,4869,4880,4877,4887,4894,4836,4870,4886,4869,4877,4888,4818,4884,4880,4806,4816,4806,4887,4889,4870,4878,4873,4871,4888,4806,4830,4806,4847,4889,4886,4887,4804,4864,4889,4820,4820,4874,4823,4887,4881,4883,4879,4880,4869,4887,4877,4887,4888,4893,4804,4806,4897
Dziękujemy. Wiadomość została wysłana
Ups! Coś poszło nie tak. Zerknij, czy wszystkie pola zostały uzupełnione


Znajdziesz również

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest


Skontaktuj się z nami

515 125 983
kalisz@brait.pl

ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz


Copyright 2020 Brait. Bo dobry start, to jasna przyszłość
Korepetycje, kursy przygotowujące do matury, kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
zajęcia dla dzieci - warsztaty naukowe, półkolonie fabularne