W programie:

– odkrywanie układu słonecznego,
– odwzorujemy poszczególne planety,
– poszukamy życia w kosmosie,
– spróbujemy zasiedlić jedną z planet,
– ćwiczenie kompetencji szkolnych: Pamięć: mnemotechniki, co wspomaga pamięć.