FAQ. Pytania i odpowiedzi | Brait (Kalisz)
 

FAQ. Pytania i odpowiedzi

Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania, byś mógł szybko znaleźć odpowiedź, której szukasz.

Wybierz z poniższej listy interesującą Cię usługę.

Korepetycje w Kaliszu

Korepetycje

W jaki sposób uczycie?

Nasi nauczyciele potrafią w jasny i przystępny sposób przedstawiać trudne zagadnienia.
Podczas zajęć stosują aktywne techniki nauczania, by pomóc Ci w zapamiętaniu materiału.

Dostosują strategię, taktykę, tempo oraz metodę uczenia do Twoich potrzeb i możliwości. Są przyjaźni i otwarci, nigdy nie odmówią pomocy.

Dla kogo przeznaczona jest oferta?

Oferta przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych (klas 4-6), gimnazjów, liceów i techników wszystkich klas.

W jaki sposób dokonywane są płatności?

Opłaty można wnosić gotówką w biurze lub przelewem na konto. Płatności dokonywane są z góry do 1 dnia każdego miesiąca.

Dane do przelewu:
Brait. Szkoła korepetycji
ul. Fabryczna 1
62-800 Kalisz

Nr konta: 69 1090 1128 0000 0001 1466 9776.

Jaka jest cena korepetycji, od czego zależy?

Cena korepetycji zależna jest od czasu trwania umowy oraz intensywności zajęć. Te zmienne z kolei zależne są od stanu Twojej wiedzy, umiejętności uczenia się (szybkości i efektywności przyswajania materiału) oraz celu, który chcesz osiągnąć (zaliczenie przedmiotu, poprawa oceny cząstkowej lub końcowej). Podczas wizyty w naszym biurze pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę.

Jestem rodzicem, chcę zapisać dziecko na korepetycje, jak to zrobić?

Najlepiej przyjść razem z dzieckiem do naszego biura (zob. kontakt). Podczas krótkiej rozmowy wskażemy najlepszą ofertę.

Co wyróżnia was na tle konkurencji?

Wyróżnia nas podejście do nauczania – w standardzie oferujemy trening uczenia się oraz rozwoju osobistego. Jesteśmy przekonani, że prawdziwa zmiana wymaga działań wspomagających samo uczenie i nie może ograniczyć się wyłącznie do niego samego, dlatego wspieramy Twoją edukację fachową pomocą nauczycieli danego przedmiotu oraz profesjonalną pomocą trenerów uczenia się.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w naszej szkole przy ul. Fabrycznej 1, prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-20.00 (sekretariat szkoły czynny jest do godz. 18.00).

W jaki sposób dokonywany jest przydział do grup w ramach korepetycji

Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników przydział do grup następuje automatycznie wg rodzaju szkoły i klasy. W przypadku uczniów o dużych zaległościach, proponujemy korepetycje indywidualne lub przydzielamy do grup na odpowiadającym wiedzy i kompetencji ucznia poziomie.

Jak zdecydować, które korepetycje – indywidualne czy grupowe – będą dla mnie najlepszym rozwiązaniem?

Podczas rozmowy w biurze, na podstawie rozmowy, krótkiego formularza oraz uzyskanych od Ciebie lub Rodzica informacji, zasugerujemy właściwy wybór zajęć.

Możesz również już teraz sprawdzić, jaka forma zajęć zajęć jest Ci bliższa, korzystając z poniższych wskazówek.

Zajęcia indywidualne:

 • masz duże zaległości oraz braki z poprzednich miesięcy/ lat nauki,
 • masz trudności ze zrozumieniem większej partii materiału,
 • nie umiesz pracować w grupie lub z takich zajęć niewiele wynosisz,
 • nie potrafisz samodzielnie organizować czasu nauki; trudność sprawia Ci wykonywanie zadań bez stałej opieki nauczyciela,
 • zbliża się czas egzaminu, klasówki lub sprawdzianu,
 • masz problemy z motywacją do nauki,
 • potrzebujesz nauczyciela „na wyłączność”.

Zajęcia grupowe:

 • zajęcia w małej grupie nie są dla Ciebie problemem,
 • jesteś samodzielny, potrafisz pracować nad zadaniem bez stałej opieki nauczyciela, ale potrzebujesz pomocy do ostatecznej kontroli rozwiązania,
 • nie masz problemu ze skupieniem uwagi,
 • twoje zaległości z przedmiotu nie są znaczące; korepetycje służą bieżącemu przygotowaniu lub powtórce materiału,
 • wiesz, czego nie wiesz.

Czy mogę osobiście porozmawiać z nauczycielem, któremu powierzę nauczanie dziecka?

Oczywiście. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z biurem (zob. kontakt).

Czy oprócz ceny korepetycji ponoszę jakiekolwiek dodatkowe koszty, opłaty?

Nie, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Wszelkie materiały dla ucznia, w tym: materiały dydaktyczne, książki, pomoce naukowe i in. – udostępnianie są nieodpłatnie.

Trening uczenia się dla dzieci i młodzieży

Trening efektywnego uczenia się

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Trening efektywnego uczenia skierowany jest do osób, które mimo poświęcanego czasu na naukę nie uzyskują satysfakcjonujących wyników, mają problemy z zapamiętaniem, niską koncentrację, samoocenę i motywację, którym brakuje chęci do nauki i systematyczności; dla uczniów nie potrafiących planować czasu nauki oraz kontrolować stresu szkolnego.
Także dla tych, którzy nie mają trudności w uczeniu, ale chcieliby je usprawnić i przyspieszyć.

Czy na zajęciach poznam praktyczne techniki pomoce w nauce?

Tak. Stosujemy wyłącznie sprawdzone metody oraz techniki nauki uczenia, dostosowane do przedmiotów szkolnych sprawiających uczniom największe trudności.

Korzystałem z podobnego kursu, ale bez efektów. Jaką mam gwarancję, że tym razem będzie inaczej?

Podczas kursu nauczymy Cię praktycznych technik pomagających w uczeniu, jednak bez dodatkowej pracy własnej, w postaci wykonywanych ćwiczeń (na dostarczonych przez nas materiałach) oraz ćwiczeniu poprzez użycie w bieżącej nauce szkolnej – umiejętności te zostaną utracone lub niewypracowane wystarczająco dla ich utrwalenia.

Podczas treningu postaramy się zmotywować Cię do rozwijania poznanych technik. Tylko bowiem pracując wspólnie jesteśmy w stanie pomóc Ci skutecznie, by na trwale zmienić złe nawyki uczenia, byś mógł osiągać cele, na które Cię stać.

Podczas kursu poznasz i nauczysz się stosować techniki pomocne w codziennej nauce, dostosowane do przedmiotów szkolnych sprawiających największe trudności.

Jaka jest wielkość grupy, w której odbywają się zajęcia?

Pracujemy w małych grupach o gwarantowanej wielkości do 10 osób.

Ile godzin korepetycji muszę wykupić, by trening efektywnego uczenia się dostać za darmo?

W przypadku korepetycji indywidualnych i grupowych od wykupionych 24 zajęć (np. przy pakiecie 8 zajęć miesięcznie, przy umowie na 3 miesiące) trening efektywnego uczenia się przysługuje Ci nieodpłatnie. Otrzymasz go również za darmo przy zakupie kursu gimnazjalnego lub maturalnego z dowolnego przedmiotu.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Dla kogo skierowane są zajęcia?

Zajęcia adresowane są do osób, u których istniej podejrzenie występowania problemów pedagogicznych, np. trudności z przyswojeniem podstawowych treści, problemy wychowawcze, uzależnienia oraz logopedycznych związanych z dysleksją dysgrafią, dyskalkulią czy z poprawnym wypowiadaniem się.
Wówczas proponujemy darmową konsultację pedagogiczno-logopedyczną, po której będziemy w stanie zweryfikować charakter problemu i dostosować odpowiednią ofertę.
Dla osób z już stwierdzonymi problemami pedagogiczno-logopedycznymi proponujemy stałą pomoc wykwalifikowanej kadry.

Jaka jest wielkość grup?

W przypadku występowania trudności pedagogiczno-logopedycznych zalecany jest indywidualnych tryb zajęć. Oferta zależna jest od rodzaju i charakteru problemów ucznia. Dobierana jest na podstawie obserwacji i oceny nauczyciela, metodyka i pedagoga.

W jaki sposób mogę się dowiedzieć czy moje dziecko ma problem?

W momencie kiedy nauczyciel bądź metodyk kontrolujący zajęcia stwierdzi problem, przeprowadzana jest konsultacja pedagogiczno-logopedyczna, po której dobierany jest odpowiedni tryb pomocy uczniowi.

Kiedy odbywają się zajęcia? Jak długo trwają?

Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Fabrycznej 1, od godziny 14.00 do 20.00.
Czas trwania zajęć jest zależny od rodzaju i stopnia trudności ucznia. Szczegóły dotyczące liczby zajęć i czasu ich trwania ustalane są po wstępnej analizie pedagogiczno-logopedycznej. Ogólne ramy czasowe podane są tutaj.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Kaliszu

Warsztaty twórczego rozwoju dziecka

Do kogo kierowane są zajęcia?

Do dzieci klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej.

Kto prowadzi warsztaty?

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, zdobyte podczas prowadzonych zajęć, ćwiczeń i warsztatów.

W jakiej wielkości grupach pracują dzieci?

Dbamy o indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, dostępność prowadzących, komfort współpracy i skuteczność zajęć, dlatego pracujemy w małych grupach o gwarantowanej wielkości do 12 osób.

Jakich umiejętności uczą się dzieci podczas zajęć?

Dzieci uczą się praktycznych umiejętności przydatnych w szkole i życiu dorosłym – myślenia, uczenia się, rozwiązywania problemów, umiejętności społecznych (m.in. współpracy grupowej, zabierania głosu, wykonywania zadań z podziałem obowiązków), myślenia twórczego i krytycznego.

Chciałabym sprawdzić – przed ewentualnym zakupem pakietu – czy mojemu dziecku spodobają się zajęcia. Czy jest to możliwe?

Tak. Zachęcamy do skorzystania z opcji zakupu jednych zajęć. Będzie to doskonały sprawdzian oczekiwań dziecka. Jeśli spodobają mu się zajęcia, będzie Pani mogła zakupić pakiet zajęć. W takiej sytuacji otrzyma Pani zwrot różnicy w cenie za pierwsze zajęcia.

W jaki sposób mogę dokonać płatności za zajęcia?

Płatności mogą Państwo dokonać w biurze gotówką lub przelewem na konto bankowe. Numer konta i dane do przelewu znajdą Państwo w zakładce kontakt.

Półkolonie dla dzieci

Półkolonie dla dzieci

Czy półkolonie organizowane są także w ferie zimowe?

Tak, zarówno w ferie zimowe, jak i letnie (wakacje).

Dzieci w jakim wieku mogą brać udział w zajęciach?

Zajęcia kierowane są do dzieci szkół podstawowych (SP) klas 1-6.

Prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: młodszej (klasy 1-3 SP) oraz starszej (klasy 4-6 SP). Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy młodszej (oprócz wieku) jest umiejętność pisania i czytania.

Ile maksymalnie dzieci bierze udział w półkolonii?

Maksymalna liczba to 20 osób.

Co oznacza, że półkolonia ma temat przewodni?

Oznacza to, że wszystkie pięć dni półkolonii łączy wspólny temat, postać, osoba, przekazywana umiejętność lub wiedza (np. Sherlock Holmes i umiejętności detektywistyczne). Pozwala to łatwiej zaangażować dzieci w zabawę i pozyskać ich uwagę.

Co oznacza, że półkolonia ma zadanie główne?

Zadanie główne to zadanie angażujące dzieci przez wszystkie dni zajęć, którego ostateczne rozwiązanie przewidziano na ostatni dzień. Wykonanie zadania głównego jest ukoronowaniem pracy, nauki i zabawy dni poprzednich. Do jego rozwiązywania dzieci wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności.

Dlaczego dzieci podczas półkolonii prowadzą dziennik/ pamiętnik?

Z kilku powodów. Po pierwsze – ze względu na ćwiczenie umiejętności pisania. Po drugie – dla rzetelnej, bo przekazanej przez samo dziecko, wiedzy o zajęciach. Po trzecie – ze względu dodatkowe zadania, które się w nim znajdują. Po czwarte – z uwagi na prowadzoną w trakcie zajęć punktację za wykonane zadania.

Czy zajęcia półkolonii prowadzone są również w soboty?

Nie.

O której rozpoczynają się, a o której kończą zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00, kończą o godz. 16.00.
Rodzice rozpoczynający pracę przed godz. 8.00 mogą pozostawić dziecko pod opieką nauczycieli od godz. 7.45 bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Z jakich metod pracy korzystanie?

Każda półkolonia przygotowywana jest wg autorskiego programu nauczania Bright Kids™, wykorzystującego aktywne metody pracy z dzieckiem, nauczanie przez zabawę, eksperyment i doświadczenie.

Dzięki połączeniu przemyślanych gier, zabaw, zagadek, zadań, konkurencji, warsztatów i ćwiczeń, autorskim pomocom naukowym – zgodnym z tematem przewodnim zajęć – pełnemu zaangażowaniu nauczycieli oraz angażującemu dzieci zadaniu głównemu – możemy zaproponować atrakcyjny dla dziecka oraz pełny przydatnych umiejętności i wiedzy program zajęć.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę języka polskiego (Paulinę Litwicką) oraz wyspecjalizowanej w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pedagog (Urszulę Gonerę), posiadających bogate doświadczenie pedagogiczne i metodyczne, zdobyte podczas wielokrotnie prowadzonych zajęć.

Gdzie odbywają się zajęcia

Część zajęć odbywa się w szkole (ul. Fabryczna 1), część poza nią. Każda półkolonia zawiera listę atrakcji, w których uczestniczą dzieci, spędzając czas poza szkołą.