VI Warsztaty twórczego rozwoju dziecka | Brait (Kalisz)

VI Warsztaty twórczego rozwoju dziecka

Tematem szóstych Warsztatów twórczego rozwoju dziecka była reklama. Podczas zajęć wcieliliśmy się w pracowników agencji reklamowej, tworząc hasła wybranych produktów oraz reklamując je.

Podczas zajęć Umiem i rozumiem oraz Myślę i tworzę:

  • Poznaliśmy przykłady reklam telewizyjnych i prasowych.
  • Tworzyliśmy reklamy produktów; naszym zadaniem było wskazanie jego odbiorców oraz stworzenie pomysłu na ulepszenie. Ostatnim z zadań było stworzenie hasła reklamowego.
  • Zaprojektowaliśmy nasz plakat reklamujący szkołę Brait.
  • Wykonaliśmy ozdoby świąteczne z przedmiotów ogólnego użytku – papier, goździki, bibuła. Zastosowaliśmy przy tym wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Na zajęciach ćwiczyliśmy umiejętności:

  • Myślenia twórczego i wynalazczego.
  • Wystąpień publicznych i prezentacji.
  • Użycia wiedzy w praktyce.
  • Rozwiązywania problemów.

W tym miejscu znajduje się fotograficzny album z dzisiejszego dnia zajęć.