Dla mediów | Brait.pl
 

Dla mediów

Współpraca

Oferujemy pomoc ekspercką w zakresie:

  • edukacji i szkolnictwa w Polsce,
  • nowoczesnych metod pracy z uczniem – w tym metod aktywizujących, stosowania metod rozwoju osobistego w nauczaniu, stosowania metod przyspieszonej/ szybkiej/ efektywnej nauki,
  • pracy z uczniem zdolnym,
  • życia szkolnego uczniów,
  • reedukacji,
  • innowacyjnych projektów edukacyjnych.

|

Zobacz naszą aktywność w innych miejscach:

|

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Rynkiewicz
Brand manager
tel. 731 593 327
k.rynkiewicz@brait.pl